Τι είναι η «παγκοσμιοποίηση»;

Τι είναι η «παγκοσμιοποίηση»;

30 Ιανουαρίου, 2022 0 By admin

Παγκοσμιοποίηση είναι η τάση των επενδυτικών κεφαλαίων και των επιχειρήσεων να κινούνται πέρα ​​από τις εγχώριες και εθνικές αγορές σε άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας έτσι τη διασύνδεση του κόσμου. Η παγκοσμιοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη αύξηση του διεθνούς εμπορίου και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ της «Παγκοσμιοποίησης»

Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης λένε ότι βοηθά τα αναπτυσσόμενα έθνη να φτάσουν τα βιομηχανικά έθνη πολύ πιο γρήγορα μέσω της αυξημένης απασχόλησης και της τεχνολογικής προόδου. Οι επικριτές της παγκοσμιοποίησης λένε ότι αποδυναμώνει την εθνική κυριαρχία και επιτρέπει στα πλούσια έθνη να στέλνουν εγχώριες θέσεις εργασίας στο εξωτερικό όπου η εργασία είναι πολύ φθηνότερη.

Η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την πρόσφατη ενοποίηση των εγχώριων οικονομιών, βιομηχανιών, πολιτισμών και κυβερνητικών πολιτικών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ολοκλήρωση προέκυψε μέσω της αύξησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας του παγκόσμιου εμπορίου, των επικοινωνιών και των μεταφορών. Κατά κύριο λόγο, η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στην οικονομική ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών, αλλά χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την κοινωνικο-πολιτισμική ολοκλήρωση που έχει επιφέρει η άνοδος του Διαδικτύου.

Οδηγοί Παράγοντες Παγκοσμιοποίησης

Η δημόσια πολιτική και η τεχνολογία είναι οι δύο κύριοι κινητήριοι παράγοντες πίσω από την τρέχουσα παγκοσμιοποίηση. Οι πρόσφατες εφαρμογές της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο εγχώριας όσο και διεθνώς, έχουν ανοίξει οικονομικά σύνορα για χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι παγκόσμιες κυβερνήσεις έχουν ενσωματώσει ένα οικονομικό σύστημα ελεύθερης αγοράς σε δημοσιονομικές πολιτικές, νομισματικές πολιτικές και εμπορικές συμφωνίες. Αυτή η εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων έχει τονώσει το δυναμικό της εγχώριας παραγωγής και έχει ανοίξει τις χώρες σε αυξημένες οικονομικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις εστιάζουν τώρα στη μείωση των φραγμών στο εμπόριο και προωθούν ενεργά το διεθνές εμπόριο σε σχέση με επενδύσεις, αγαθά και υπηρεσίες.

Η τεχνολογία υπήρξε επίσης ένας σημαντικός λόγος για την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) και η διασυνοριακή ροή πληροφοριών έχουν δώσει τη δυνατότητα στα άτομα να αναλάβουν τον έλεγχο της οικονομικής τους ζωής. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να ενημερωθούν περισσότερο για τις οικονομικές τάσεις και επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταφέρουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και να επωφελούνται από επενδυτικές ευκαιρίες. Η τεχνολογία έχει αυξήσει την ικανότητα επικοινωνίας διεθνώς, κλείνοντας το χάσμα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Η διαμάχη πίσω από την παγκοσμιοποίηση

Με την πρώτη ματιά, η παγκοσμιοποίηση είναι μια εκπληκτική εξέλιξη. Όσοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση ως δύναμη του καλού αναφέρουν τις αυξήσεις του βιοτικού επιπέδου στις αναπτυσσόμενες χώρες ως οφέλη της παγκοσμιοποίησης. Όσοι δεν πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση, ωστόσο, αναφέρουν το γεγονός ότι έχει ωφελήσει δυσανάλογα τις εταιρείες του δυτικού κόσμου στη ζημιά των αναπτυσσόμενων οικονομιών, πολιτισμών και ανθρώπων. Αυτοί οι επικριτές εργάζονται ενεργά για την ενίσχυση των εγχώριων οικονομιών σε βάρος του ελεύθερου εμπορίου.