Κατηγορία: Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα

28 Σεπτεμβρίου, 2022 0

The 3 Pillars of Justice

By admin

International humanitarian law, refugee law and human rights law are complementary bodies of law that share a common goal, the…

23 Σεπτεμβρίου, 2022 0

Basic Human Rights For All?

By admin

As a culture, we demand the basic human rights of freedom from violence, oppression, physical threat, and discrimination. Unfortunately, we…