18 Ιανουαρίου, 2022 0

Ο Ιστορισμός στη Θεωρία της Γνώσης

By admin

Ο ιστορικισμός (που αναφέρεται επίσης ως Ιστορισμός) υποστηρίζει ότι υπάρχει μια οργανική διαδοχή καινοτομιών και ότι οι τοπικές συνθήκες και…